żyj pod prąd

wybierz swój model i przetestuj go

zapraszam na moją serię podcastów

Czołem!

Nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam na cykl rozmów „Pod prąd”.
Wraz z moimi gośćmi zastanowimy się, czy można uratować świat i jak się do tego zabrać.


Porozmawiamy o dobrych i złych nawykach w konsumpcjonizmie, w odżywaniu oraz o przyszłości motoryzacji, bez której jednak ciężko żyć.


Nadchodzi era elektromobilności, a my jesteśmy świadkami epokowych zmian.


Moimi gośćmi będą:
Vienio,
Marcin Korolec,
Profesor Piotr Skubała,
Paulina Górska.


Te cztery spotkania sprawią, że nic już nie będzie takie samo.


Zapraszam.

podcasty

Kto jeśli nie TY

Kto jak nie ON – z buntownika stał się eko–działaczem, człowiekiem, który troszczy się o otaczający go świat. Zapraszam na spotkanie z legendą polskiego hip hopu - założycielem legendarnej grupy Molesta Ewenement, producentem muzycznym i dziennikarzem radiowym - z Vieniem. Vienio to człowiek, który przekształcił swój sposób patrzenia na świat i w rezultacie porzucił jedzenie mięsa. Ale nie tylko to. W tym odcinku dowiemy się też, jak przekonywać, żeby przekonać i dlaczego warto zacząć od przekonywania siebie.

Elektryczny napęd przyszłości

Samochody elektryczne - krąży na ich temat wiele mitów, w tym odcinku rozwiejemy je wszystkie. Czy można ładować samochód elektryczny w deszczu? Czy są możliwe długie dystanse w trybie elektrycznym? Czy taki zakup się opłaca? Czego się jeszcze boją Polacy? W tym odcinku spotkamy się z Marcinem Korolcem - Prezesem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, który opowie nam, dokąd pędzą nowe trendy motoryzacyjne i czy odpowiadają na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Dobry klimat na zmiany

Czy nie jest za późno na ratowanie świata? W poszukiwaniu nadziei spotkamy się z profesorem nauk biologicznych, etykiem środowiskowym, ekologiem i aktywistą - Piotrem Skubałą. Profesor uczciwie powie, jakie są fakty poparte badaniami i dlaczego trzeba się spieszyć. W tym odcinku zrozumiemy też, co kryje się za terminem ślad węglowy i jak wprowadzać na co dzień zmiany, które są w zasięgu ręki każdego z nas.

Konsumpcja na biegu wstecznym.

My, społeczeństwo wychowane w świecie, gdzie kluczowa jest konsumpcja, szukamy teraz sposobu, aby przerzucić się na inny bieg. Kupować mniej, posiadać rzeczy świadomie, korzystać z sensownych alternatyw. W tym odcinku Paulina Górska - eko-blogerka i orędowniczka świadomych zmian, opowie nam, czemu no waste jest niedoścignioną utopią, ale już termin less waste może stosować każdy z nas. Poznamy patenty na uporządkowane życie - począwszy od własnej szafy, skończywszy na odpadach.

goście

Vienio

Polski raper, kiedyś kojarzony tylko z działalnością muzyczną, dziś oprócz pisania tekstów, produkowania muzyki i występowania na scenie angażuje się w tematy ekologii, reżyseruje klipy, pracuje jako dziennikarz, podróżuje po świecie, prowadząc swój własny program „coolturyści“. Znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w grupie hip-hopowej Molesta Ewenement, której był współzałożycielem. Na koncie ma 12 albumów studyjnych, z czego 5 stanowi kolaboracja w grupie Molesta. Wydał cztery albumy solowe jako niezależny artysta.

Marcin Korolec

Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, członek Rad Nadzorczych Meva Energy, InnoEnergy, Transport and Environment. Prawnik. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, w latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, w latach 2005 – 2011 reprezentował Polskę podczas posiedzeń Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii.

Prof. dr hab. Piotr Skubała

Profesor nauk biologicznych Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), autor wielu publikacji naukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny, lider Climate Reality, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

Paulina Górska

Socjolożka, promotorka ekologicznego stylu życia, ekoaktywistka, pasjonatka CSR. Prowadzi w mediach społecznościowych popularne profile @eko.paulinagorska. Autorka bloga paulinagorska.com. Prelegentka na konferencjach dotyczących zrównoważonego stylu życia. Prowadzi prezentacje w temacie ekologicznej transformacji życia oraz w obszarze świadomości problemów ekologicznych na świecie dla przedsiębiorstw, samorządów, instytucji. Na co dzień mama Apolonii i Gai.

Odpowiedz na pytanie: 1 z 5

Ślad węglowy obejmuje emisję:

Termin SCOBY oznacza:

Zaznacz, w jakich jednostkach zwyczajowo mierzymy pojemność akumulatorów w samochodach elektrycznych:

Wskaż prawdziwe zdanie na temat samochodów typu hybryda plug-in:

Napisz zwięźle, jak ty na co dzień starasz się zmniejszyć swój ślad węglowy?

Wypełnij swoje dane:

*Pole obowiązkowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów jest Opel Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 206; 02-219 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019125, posiadająca NIP: 526-015-13-65 ( dalej „Fundator” )

Fundator powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: lub listownie na adres Opel Poland sp. z o.o. Dział Marketingu,, Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa. W związku z udziałem w konkursie dane będą przetwarzanie w następujących celach, w oparciu o następujące przepisy, przez okres:

W celu przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

W celu rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych Fundatora oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

W przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Fundatorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Fundator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundatora m.in. Organizatorowi Konkursu, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Fundatora.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia  przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres Opel Poland sp. z o.o. Dział Marketingu,, Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa. wpisując w nagłowku „wycofanie zgody na przetwarzanie danych” oraz wskazanie w treści jakiego konkursu lub wydarzenia dotyczy zgłoszenie. W celu skorzystania z pozostałych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Adres z którego zostanie wysłana wiadomość, powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu lub wskazano w zgłoszeniu. Zgłoszenia można również dokonać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lista laureatów konkursu.

Zdobywca I nagrody (Możliwość korzystania z samochodu Opel Grandland X Hybird przez 7 dni. Samochód będzie w pełni naładowany oraz z pełnym bakiem.): Katarzyna Stanisławek

Zdobywca II nagrody (Możliwość korzystania z samochodu Opel Corsa-e przez 7 dni. Samochód będzie w pełni naładowany.): Łukasz Surlej

Laureaci, którzy otrzymają nagrody książkowe (książka „Na Ratunek” Marcina Dorocińskiego):

Andrzej Andrys
Bartosz Andrzejewski
Mateusz Aninowski
Emilia Badora
Marcin Badura
Martyna Benc
Grzegorz Biernacki
Damian Bosakowski
Dominik Bryndza
Mateusz Butkiewicz
Mateusz Chajewski
Robert Chmielewski
Adrian Chyćko
Radosław Cudzich
Piotr Cygan
Weronika Czajczyk
Marek Czajczyk
Emil Czapliński
Michał Czemielipski
Jan Czerwiński
Stanisław Czeszewski
Tomasz Dąbrowski
Iwona Drozd
Jan Dżułyński
Mikołaj Fuja
Damian Gajda
Łukasz Galant
Grzegorz Gąsior
Jarosław Gmyrek
Karol Golański
Arkadiusz Gorczyński
Sławomir Górski
Piotr Gręda
Grażyna Grzybowska
Maciej Guz
Piotr Hołowiński
Zbigniew Iwański
Grzegorz Jankowiak
Julia Jankowska
Agnieszka Januszek
Krzysztof Januszewski
Łukasz Jarczewski
Teofil Jarosz
Dorota Jodko
Jarosław Juhnke
Paweł Juncewicz
Grzegorz Kaczmarek
Jacek Kaliński
Wojciech Kałmuk
Łukasz Kamerke
Piotr Kamrad
Daniel Kantor
Jakub Karaszewski
Michał Kiełpiński
Paweł Kiszelewski
Mirosław Kłosowski
Andrzej Knap
Paweł Kokot
Justyna Kolat Grzywaczewska
Dawid Kopacki
Mariusz Korek
Jakub Kornacki
Aleksander Kowalski
Jedrzej Kozera
Dominika Krok
Robert Krysiak
Bogumiła Krzystała
Mateusz Kubranowicz
Marian Kubranowicz
Wojciech Kućko
Cezary Kurdej
Katarzyna Kuryło
Sylwia Kuś-Vega
Kamil Kwiatkowski
Adam Lasek
Tadeusz Lipski
Piotr Łuka
Mateusz Machciński
Daniel Maciejewski
Artur Majdak
Mariusz Makiewicz
Grzegorz Malinowski
Waldemar Marszałek
Dariusz Marzec
Rafał Michalski
Luiza Migdał
Michał Mikuła
Teresa Mukomiłow
Rafał Nalepa
Marek Nizio
Karolina Nocuń
Tomasz Nowak
Jarek Nowicki
Bartosz Nykiel
Jan Ogrodziński
Magdalena Okroy
Piotr Olejnik
Jerzy Olender
Łukasz Owczarek
Kacper Packiewicz
Michał Parzęcki
Michał Pawłowski
Witold Perłowski
Joanna Pieńkosz
Mateusz Pietras
Piotr Piwowarczyk
Marcin Płachta
Robert Polski
Katarzyna Postępska
Mateusz Puczyłowski
Jacek Rolnik
Paweł Rybkowski
Maciej Sas
Rafał Sas
Katarzyna Semeres
Igor Sękalski
Beata Sikorska
Patryk Sikut
Anna Skowron
Arkadiusz Smolarek
Norbert Sobczyński
Józef Socik
Agnieszka Spychała
Tomasz Stańczak
Paweł Stelmasiak
Łukasz Szewczyk
Agnieszka Szorc
Agnieszka Szpara
Mirka Szudera
Rafał Szymczak
Piotr Ślęp
Anita Śmiałek
Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka
Anna Trzeciakowska
Justyna Wałaszewska
Dawid Wałaszewski
Bartek Wardak
Łukasz Wasilczuk
Przemysław Winiarski
Robert Witkowski
Piotr Wojciechowski
Łukasz Woźniak
Tomasz Woźniak
Bartosz Wójcik
Bartosz Zalasa
Paweł Zasiadły
Karolina Zawiasa
Adam Zawodny
Damian Zieliński
Jan Żakowski

Gratulujemy! Skontaktujemy się z Państwem drogą mailową w celu ustalenia szczegółów dotyczących przekazania nagród.

dowiedz się więcej o elektromobilności

PRZEJDŹ DO STREFY OPLA

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.